Telefonisch adviserend gesprek

Als je geen gebruik wilt of kunt maken van het gratis telefonisch spreekuur dan kunnen we een afspraak maken voor een telefonisch adviserend gesprek. We maken dan een afspraak op een van te voren vastgestelde dag en tijd. Omdat ik hier tijd voor vrij maak, is het adviserend gesprek buiten de tijden van het spreekuur niet gratis.

Vaak is een kort adviserend gesprek voldoende om je verder te helpen. Bij langdurige of grote problemen kan een consult aan huis noodzakelijk zijn. Als je besluit binnen 1 maand na het gesprek een afspraak te maken voor een consult bij je thuis, dan wordt de betaalde vergoeding voor het gesprek in mindering gebracht op het consult. Zie ook voorwaarden & tarieven.