Intakegesprek

Als u contact met mij opneemt bepaal ik aan de hand van de door u gegeven informatie wat ik voor u kan doen. Heeft u een korte vraag of wilt u enkele tips wat te doen om problemen te voorkomen dan verwijs ik u naar het gratis telefonisch spreekuur.

In alle andere gevallen stel ik een telefonisch intakegesprek voor. Dit intakegesprek is gratis en tijdens dit gesprek bespreken we:

  • Waar u nu problemen mee ervaart of vragen over heeft
  • Wat u graag zou bereiken met mijn hulp
  • Of er stappen zijn die u eerst moet ondernemen voor ik u verder kan helpen
  • Of en in hoeverre ik u kan helpen uw gewenste doelen te bereiken
  • Of u wellicht beter doorverwezen kunt worden naar een andere professional, bijvoorbeeld een veterinair specialist
  • U krijgt helder zicht op wat ik u kan bieden, maar ook wat niet, zodat u een goede keuze kunt maken voor uzelf en uw kat(ten).

NB Bij agressie, onzindelijkheid en stereotiep gedrag verwacht ik altijd dat u eerst naar de dierenarts gaat om een medische oorzaak te laten uitsluiten!