Hoe introduceer ik het best een nieuwe kat in huis?

U heeft al een of meerdere katten en er komt een kat of kitten bij. Wat is dan de beste aanpak? Zet u de katten meteen bij elkaar en laat u het de katten zelf uitvechten? Of zijn er betere manieren om een nieuwe kat in huis te introduceren? Hoe houdt u rekening met het welzijn van zowel de aanwezige als de nieuwe kat en hoe voorkomt u stress, angst en agressie zoveel mogelijk tijdens de introductieperiode?

Aparte kamer voor de nieuwkomer

Een geleidelijke introductie van een nieuwe kat in een huishouden waar al een of meerdere katten wonen, kan veel problemen voorkomen Dit doet u  door de nieuwe kat in eerste instantie in een aparte kamer te houden en toezicht te houden op alle interacties tussen de katten. Als beide katten goed gesocialiseerd zijn met andere katten en niet timide of angstig zijn is het gewoonlijk een kwestie van tijd voor de katten en zijn ze na enige tijd in staat hun territorium te delen met weinig tot geen agressie.

Natuurlijk maakt u de kamer voor de nieuwkomer zo comfortabel mogelijk door te zorgen dat alles wat een kat nodig heeft in die kamer aanwezig is. De andere dieren mogen niet in deze kamer komen! Gebruik  liever niet de badkamer, omdat geluiden in deze ruimte harder klinken en er veel enge geluiden voor de kat zijn, zoals het openen van de douchekraan.  Controleer de kamer op dingen waar de kat verstrikt in kan raken, op kan kauwen of zich in kan wurmen. U zou niet de eerste zijn met een kat, die zich door een opening wurmt om vervolgens rond te wandelen tussen de vloer van de ene verdieping en het plafond van de verdieping eronder! De deur van de kamer moet  catproof afgesloten kunnen worden, desnoods met een omgedraaide of verwijderde deurklink als u een hond en/of kat heeft die handigheid heeft in deuren openen.

Wenruimte

De kat(ten) die er al is(zijn) houden toegang tot de rest van het huis, behalve de hal of gang waar de kamer van de nieuwkomer op uitkomt. Dit wordt namelijk de wenruimte. Hier kan ook nog een extra kattenbak geplaatst worden, dit bevordert de uitwisseling van geuren. Uw huis is dan onderverdeeld in twee aparte leefgebieden met een neutrale wenruimte tussen deze twee leefgebieden in.

Geuren uitwisselen

De deur naar de wenruimte wordt vervolgens opengezet, beurtelings voor de nieuwe kat en voor de al aanwezige kat(ten). Op deze manier voorziet u de katten van een eigen territorium in uw huis waarbij ze wel de mogelijkheid hebben elkaar te ruiken en te horen, maar er is geen mogelijkheid voor een fysieke confrontatie. Als de nieuwe kat is gehuisvest in een kamer met een glazen deur dan geeft dit ook de katten de mogelijkheid elkaar te zien, met een veilige barrière ertussen. Maar het best wordt deze tijdens het geuren uitwisselen nog afgeplakt. Het ook al zien kan net een stap te ver zijn voor sommige katten. Op geen enkel moment mogen de katten de eerste paar dagen samen in de wenruimte zijn. Ofwel de nieuwe kat heeft zijn kamer met de wenruimte ofwel de overige katten hebben hun deel van het huis met de wenruimte.

Hoe vaak wisselen?

Het makkelijkst werkt een schema van drie maal per etmaal wisselen, ´s morgens bij het opstaan, ergens in de loop van de middag en ´s avonds voor u naar bed gaat. Een ander schema is ook mogelijk, maar wel minimaal twee maal per dag om er voor te zorgen dat geen van de katten de hal/gang te veel als eigen terrein gaat zien.

Minimaal twee dagen gescheiden

In deze tijd zorgt u vooral voor rust en aandacht voor alle katten en door ze allemaal veel te aaien, zal er automatisch al een uitwisseling van geuren plaatsvinden. Bedenk dat het over het algemeen ca. 2 dagen duurt voor een nieuwe kat niet meer vreemd ruikt.

Een stapje verder

Als de katten geen angst, opwinding of dreiging tonen en goed op hun gemak zijn gaat u een stapje verder. Dit is het aan elkaar wennen onder toezicht, deze training moet plaatsvinden als de katten bezig gehouden worden met activiteiten die heel aanlokkelijk voor beide katten zijn zoals smakelijke voeding, spel of kattensnoepjes. Als u er voor zorgt dat de katten ver genoeg uit elkaar zijn om de mogelijkheid van agressie te minimaliseren en de activiteit is aantrekkelijk genoeg in de ogen van de katten, dan zullen ze zich concentreren op de activiteit in plaats van op elkaar.

Tips bij het wennen

  • Als de lekkere hapjes e.d. tijdens de introductietijd alleen worden gebruikt in de wenruimte en niet voor andere momenten, dan zullen de katten al snel leren dat er fijne dingen gebeuren als ze bij elkaar in de buurt zijn.
  • Hou in het begin liever wat meer ruimte aan dan misschien strikt noodzakelijk is. Dit is altijd beter dan starten met te weinig ruimte tussen beide katten.
  • Zijn één of meerdere katten nog te gestrest om al in één ruimte te eten en/of spelen, dan gaat het proces te snel en zult u een stapje terug moeten doen.
  • Als de katten zo dicht bij elkaar zitten dat u beide aan kunt raken, werkt het vaak extra kalmerend om tussen de twee katten in te gaan zitten en ze te aaien, terwijl ze eten/spelen.

Afstand verkleinen

Zolang er geen angst of agressie optreedt, kan de afstand stapje voor stapje verkleind worden. Als de katten op een gegeven moment wel met angst of agressie reageren, gaat het proces te snel en zult u de afstand weer moeten vergroten, probeer dit echter te voorkomen.

Hoe lang duurt dit wennen?

De duur van het aan elkaar gewend raken is afhankelijk van veel factoren. Katten die nog heel jong zijn en katten die goed gesocialiseerd zijn met andere katten zullen er over het algemeen minder lang over doen. Oudere katten of katten die bijvoorbeeld al lang alleen zijn, zullen veel meer tijd nodig hebben.

Andere verdeling van ruimte soms noodzakelijk

Bij katten die slecht kunnen tegen het wennen vanuit een kamer zonder gezelschap van mensen en dieren kan het handiger zijn om de nieuweling de huiskamer of een andere kamer waar u veel aanwezig bent als uitvalsbasis te geven en de andere katten tijdelijk niet in in die kamer te laten! Deze regel geldt bijvoorbeeld voor veel Siamezen, maar ook  voor een ras als de Sphynx!

Tot slot

Het zorgen dat de kat het gevoel heeft controle op zijn omgeving te hebben en zelf keuzes te kunnen maken zorgt er voor dat de kat zich minder snel gestrest zal voelen. Katten kunnen heel sociaal zijn met andere dieren en mensen, mits ze er zelf controle op uit kunnen oefenen wanneer en waar dit socialiseren gebeurt.