Moederpoes en kitten, wat is een goede combinatie?

Poes met kitttensBinnenkort nemen wij een kitten met moederpoes over van een gezin. We hebben de keus uit twee kittens, beide mannetjes. Om probleemgedrag in de toekomst te voorkomen, i.v.m. moeder-zoon, willen we graag de juiste keus maken. Waar kunnen we op letten? (Bijv kitten die juist moeder opzoekt, of juist zelfstandiger is)

groet,
Mette

Antwoord

Beste Mette,

Welke combinatie van katten de meeste kans geeft op een goede relatie hangt af van meerdere factoren. Naast de natuurlijke voorkeur speelt o.a. ook de achtergrond van de moederpoes een rol in het al dan niet slagen van de combinatie.

Groepsvorming bij katten: meestal poezen

Het beste werkt vaak de combinatie van een moeder met haar dochter of de combinatie van twee zusjes. Uit onderzoek bij verwilderde katten blijkt dat groepen over het algemeen uit aan elkaar verwante vrouwelijke dieren bestaan. Vaak wordt door die poezen zelfs de zorg voor de kittens gedeeld en indringers worden gezamelijk verjaagd. De jonge katers, die in deze groepen geboren worden verlaten zelf het nest of worden op een leeftijd van ca. 6 maanden door moederpoes weggejaagd.

Verschil poes en kater

John Bradshaw geeft aan dat bij kittens er al een verdeling te zien is. In het nest spelen poezen meer met hun zusjes en katers meer met hun broertjes.
Het spel van poezen is ook minder wild dan dat van katers en als poezen volwassen worden verdwijnt over het algemeen de behoefte aan sociaal spel met andere katten volledig. Katers kunnen daarentegen tot op hoge leeftijd heel speels blijven met soortgenoten. Natuurlijk zijn er hier ook regelmatig uitzonderingen op, maar in grote lijnen is dit het verschil in gedrag.

Wat is de beste keus?

Ideaal zou de combinatie van moederpoes met een vrouwelijk kitten of twee zusjes zijn. Ik begrijp echter dat die mogelijkheid er niet in zit. Kies dan bij voorkeur voor de rustigste van de twee katers, dus de kater die de minste behoefte aan spel met andere katten vertoont. Laat de twee broertjes ook minimaal tot de leeftijd van ca. 10 à 12 weken samen, zodat ze in die tijd heerlijk met elkaar kunnen spelen (de spelpiek bij kittens ligt rond de 9 weken). Als je dan het katertje ook nog voor de leeftijd van 6 maanden laat castreren, is de kans het grootst dat het goed gaat tussen moeder en zoon.

 

Achtergrond moederpoes

Een niet te onderschatten aspect in het samen houden van een moeder en haar volwassen wordende kitten is de achtergrond van de moederpoes. Als zij op jonge leeftijd van haar moeder en nestgenoten is gescheiden en sindsdien alleen heeft gewoond is de kans klein dat zij nog een sociale relatie met een andere kat aangaat. Dit is helaas met veel katten in Nederland het geval. De moederzorg is vooral gebaseerd op instincten, maar naarmate de kittens ouder worden zullen dit soort poezen op den duur niets meer van de kittens willen weten. In een dergelijk geval is het beter i.p.v. moeder en zoon te kiezen voor de twee broertjes samen of de moederpoes zonder andere kat erbij.

Tot slot

Je kunt zelf ook nog een aantal dingen doen om de relatie tussen moeder en zoon zo optimaal mogelijk te houden:

  • Zorg voor voldoende spel met de kitten, zodat deze niet te vaak de moeder gaat plagen als hij zich verveelt.
  • Geef de moeder de mogelijkheid haar zoon te ontlopen door op meerdere plaatsen eten, drinken, kattenbak, krabpaal en slaapmogelijkheid te bieden.
  • Steun de moederpoes als ze lastig gevallen wordt door de kitten even wat anders te doen te geven of haar de mogelijkheid te geven zich terug te trekken. Hoe minder conflicten, hoe beter de relatie zal blijven.