Disclaimer

Disclaimer

Onder bepaalde voorwaarden, is het mogelijk om deze artikelen en andere informatie van de site van K.A.T. af te drukken voor eigen gebruik, te publiceren in uw clubblad of ander magazine of over te nemen op uw website.

Voorwaarde voor afdrukken en verstrekken van hand-outs, ten behoeve van informatieverstrekking in de dierenartsenpraktijk of andere instellingen die zich bezig houden met het welzijn van katten:

  • Artikel dient volledig en onveranderd te worden afgedrukt en verstrekt.

Voorwaarden voor overname artikelen en andere teksten van deze website voor publicatie:

  • Mijn schriftelijke toestemming voor elke publicatie.
  • Tekst van artikel dient volledig en onveranderd te worden gepubliceerd.
  • Publicatie moet vergezeld zijn van bronvermelding: K.A.T. Kattengedrag, Advies & Therapie – Maggie Ruitenberg, kattengedragstherapeut – www.kattengedrag.com en copyright vermelding: © K.A.T. Kattengedrag, Advies & Therapie.
  • Ik ontvang van u een exemplaar van het blad waarin het artikel geplaatst is.

Alle rechten m.b.t. mijn artikelen, teksten, documenten en andere informatie op deze site blijven aan mij voorbehouden.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie die ik geef over medische of gedragsproblemen mag nooit gezien worden als vervanging van een consult bij een dierenarts of een kattengedragstherapeut! Wel kan ik u achtergrondinformatie over gedrag, voeding en ziektes bij de kat geven en tips om problemen te voorkomen. De gepubliceerde teksten, artikelen en antwoorden op gestelde vragen worden u dan ook aangeboden zonder enige garantie van welke aard dan ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. De inhoud is slechts van informatieve aard en geen vervangingsmiddel voor professioneel advies.