Voorwaarden inschrijving studiedag onzindelijkheid en sproeien

  • Aanmelden voor de studiedag kan alleen door het invullen van het registratieformulier.
  • Na verzending van het ingevulde formulier ontvang je een bevestigingsmail.
  • Na aanmelden ontvang je per mail een factuur.
  • Pas ná ontvangst van de betaling ben je van deelname verzekerd.
  • De betaling dient uiterlijk 2 weken na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn, komt je aanmelding (registratie) te vervallen.

Wachtlijst

Het aantal plaatsen is beperkt. Indien het maximaal aantal deelnemers is bereikt, kun je indien gewenst op een wachtlijst geplaatst worden. Mocht iemand annuleren, dan maak je alsnog kans op deelname.

Annuleren studiedag onzindelijkheid en sproeien

  • Bij annulering vóór 7 januari 2015 wordt 50% van de deelnamekosten terugbetaald.
  • Bij annulering vanaf 7 januari 2015 wordt geen terugbetaling meer gedaan, maar kunnen we je wel in contact brengen met mensen die eventueel op de wachtlijst staan.

Wat als de organisatoren annuleren?

Indien wij om welke reden dan ook (bijv. ziekte van ons beiden) de studiedag moeten annuleren, dan ontvangen alle deelnemers hun geld terug.

We zien je graag op de studiedag.

Maggie Ruitenberg en Liesbeth Puts